naama-carmi.com
גם מסע בן אלף מילין מתחיל בהקשה אחת באינטרנט
הניו-יורק טיימס עושה ספירת מלאי לחלומות של התנועה לזכויות האזרח בארה"ב, 40 שנה לאחר המצעד המפורסם שבו נשא מרטין לותר קינג הבן את נאומו "יש לי חלום". מי שהיה אז הדובר הצעיר ביותר במצע…