naama-carmi.com
מתקן 1391
תזכורת: הקטע הבא פורסם כאן ב-2.7.03. למיטב ידיעתי, היה זה פרסום ראשון בעברית ברשת. בעקבות פנייתי לח"כ זהבה גלאון (ר' בתגובות), היא העלתה את הנושא בוועדת החוקה של הכנסת ומשם הוא הגיע לעקיב…