naama-carmi.com
אליס בחדר הנשים
קבוצה של טרנס-סקסואלים נזרקה מפאב בריטי כי אחד/ת מהם/ן השתמש/ה בשירותי הנשים. הם הפסידו בתביעה שהגישו נגד בעל-הבית בשל אפליה מינית. השופט קבע כי בזמן התקרית הם נחשבו ל"גברים ביולוגיים על-פי הח…