naama-carmi.com
ערב הווי למנויי "הארץ"
אמש השתתפתי בערב למנויי הארץ, אחד מסדרת הופעות שבכיריו מקיימים ברחבי הארץ, כדי לצאת מהחדרים הממוזגים ולפגוש בקהל קוראיהם. השתתפו יואל אסתרון, אבירמה גולן ואמיר אורן, וקצת אחר-כך הגיע פתאום (באופן ב…