naama-carmi.com
צבא היש"ע
אחד מכל חמישה פלסטינים הרוגים הוא ילד. רבע מהם מתחת לגיל 12. והילדים ממשיכים להיהרג, גם לאחר הפסקת האש. הגרדיאן הבריטי על סדרת מקרים של הרג ילדים, בידי הצבא שהרב הראשי של בריטניה הילל לאחרונה …