naama-carmi.com
מצווה
איבריו של ילד פלסטיני שמותו המוחי נקבע לאחר שנפל מן הגג, הושתלו בשלושה ילדים ישראלים. בשולי הידיעה נאמר מפי בני משפחתו של התורם, כי לפני שקיבלו את החלטתם התייעצו עם אנשי דת מוסלמים, שאמרו להם ש&quo…