naama-carmi.com
המצב הנשי
בעיניים קשורות מאת סירי הוסטוט. מאנגלית: משה רון, הספריה החדשה, הקבה"מ/סימן קריאה, 1998, 175 עמ' קרוב לסיום הספר, לאחר הערב האחרון שלהם יחד ושעה שהם פוסעים בדרכם חזרה מהמסעדה, אומרת איריס כי ה…