naama-carmi.com
וְדַיֵּק (י)
אל תאמר(י): "מאחזים לא-חוקיים". כל ההתנחלויות אינן חוקיות על-פי המשפט הבינלאומי. אמר(י): מאחזים לא-מורשים, או מאחזים לא-מאושרים, בהתייחסך אל אותן התנחלויות שגם ממשלת ישראל לא אישרה את הקמ…