naama-carmi.com
מבט ישיר במוות
במזל סרטן, מסע לבלי שוב. מאת אילנה המרמן ויורגן ניראד, עם עובד, 277 עמ' פורסם במעריב, 25.1.2002 מותו של אדם קרוב ואהוב מותיר בנו צורך עז לבטא את הכאב החריף שהוא מותיר בנו, כמו גם להותיר זכר למת. אי…