naama-carmi.com
אהבה חסרת סיכוי ובלתי מנומקת
'האשה האחרת' מאת אוולין לאו. תרגום מאנגלית ואחרית-דבר: מירי פז, סידרת פרוזה, ידיעות אחרונות/ספרי חמד, 130 עמ' פורסם במעריב, 1.2.2002 הרבה לפני הדיון ב'אחר' והמקום שהוא ממלא בשיח הפוליטי, היתה 'האשה…