naama-carmi.com
השפה בחרה בגיבוריה
שותים ומדברים מאת בוהומיל הראבאל. תרגמה מצ'כית והוסיפה אחרית דבר: רות בונדי, גוונים, 127 עמ' פורסם במעריב, 5.1.2001 הספרות הצ'כית עשתה לה שם בשנים האחרונות בקרב הקהל הישראלי. היא קנתה לה מעריצים רב…