naama-carmi.com
קודם כל סופר
גבולות הרוח – רוביק רוזנטל משוחח עם סמי מיכאל. סידרת קו אדום, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 254 עמ' פורסם במעריב, 26.5.2000 סמי מיכאל הוא מהבולטים בסופרים ואנשי הרוח בישראל, וגם מהמורכבים והמסקרנים שב…