naama-carmi.com
סכסוך פעוט שהולך ומתעצם
הכומר מטור מאת אונורה דה בלזאק. תרגום: ארזה טיר-אפלרויט, אחרית דבר: אלישבע רוזן, כרמל, 95 עמ' פורסם במעריב, 31.12.1999 זוהי נובלה מקסימה, שמאפשרת לנו להתענג על כשרונו המיוחד של בלזאק לתיאור הריאליס…