naama-carmi.com
אי-שם ישנה דרך אחת לתאר את העולם, אלא שיש להטיל בה ספק
שלוש מהפכות קופרניקניות מאת זאב בכלר. אוניברסיטת חיפה-זמורה ביתן, 418 עמ' + ביבליוגרפיה ומפתח פורסם במעריב, 17.3.2000 ספרו של פרופסור זאב בכלר הוא דיון ביקורתי בהתפתחות של פילוסופיית המדע מהמאה ה-1…