naama-carmi.com
לחיות על המת
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת-החוק של משרד הבריאות,(*) המסדירה את תרומת האיברים בישראל, כשלעצמה יוזמה נדרשת ומבורכת. ההצעה אוסרת על סחר באיברים אך קובעת פיצוי כספי לתורמי איברים. המצוקה כת…