naama-carmi.com
שבות, אזרחות וכל הג'אז הזה
שני המאמרים הבאים, שפרסמתי בהארץ לפני שנתיים, בוחנים את הקשר הבעייתי בין אזרחות לבין שייכות אתנית ודתית: שוויון האזרחות וההתאזרחות בדרך לאתנוקרטיה אז הנה זה שוב בחדשות, וכרגיל, ביקורות מימין ומשמאל…