naama-carmi.com
ניצחון המידה הרעה
ז'וסטין או ייסוריה של המידה הטובה מאת ד.א.פ.סאד. מצרפתית: מיכה פרנקל, אחרית דבר: ואב רינון, הוצאת בבל, 248 עמ' פורסם במעריב, 17.9.1999 כמו פרשני הספורט, שבמשך שנים ניחמו אותנו על ההישגים הדלים של ס…