naama-carmi.com
היה זמין, זמין תמיד
פורסם בקפטן אינטרנט, 5.1.1999 התלות שאנו מפתחים ברשת ובמידע שמגיע דרכה, היא, לפחות בחלקה, עניין לפסיכולוג. אבל חוסר היכולת שלנו להתנתק מהמידע הרציף שהרשת מספקת לנו ממצב פלח שוק שמספר חברות כבר התבי…