naama-carmi.com
אתיקה? באינטרנט? סליחה?!
פורסם בקפטן אינטרנט, 30.3.1999 האינטרנט הוא מדיום בהתהוות. זוהי עובדה מלהיבה אך גם תובענית. האופן שבו מתעצבת עיתונות הרשת, או עיתונות דיגיטלית (E-media) בתחילת דרכה, קובע נורמות שישפיעו מאוד על התק…