naama-carmi.com
כפילו של פיליפ רות משוטט בירושלים
מבצע שיילוק מאת פיליפ רות. מאנגלית: דוד שחם, זמורה-ביתן, 380 עמ' פורסם במעריב, 20.8.1999 ב"מבצע שיילוק" מביא פיליפ רות לשיא את המוטיבים שליוו אותו ביצירותיו הקודמות, כשהקשר שנוצר בין הבדי…