naama-carmi.com
המתמטיקה היא האתיקה
אנחנו מאת יבגני זמיאטין. מרוסית: מירי ליטוויק. הוצאת בבל, ‏1999, 190 עמ', ‏59 ש"ח פורסם בהארץ ספרים, 18.8.1999 שמו של הגיבור-המספר במדינת האחדות – מדינה עתידנית שמארגנת את כל היבטי החיים…