naama-carmi.com
עלה התאנה של הימין
אי-ציות ודמוקרטיה. עורך: יהושע וינשטיין, מבוא: יורם חזוני, הוצאת שלם, 232 עמ', 59 שקלים פורסם בהארץ ספרים, 24.3.1999 לקובץ המסות שלפנינו, מתברר כבר ממבט ראשון, אמירה גלויה ואמירה מובלעת. על-פניו, מ…