naama-carmi.com
החוק לא מעל הכול
פורסם בהארץ 23.10.1996 מי שסבור כי הציות לחוק הוא חובה מוחלטת, חייב להבין כי הוא מצדיק ציות לחוקים הנאציים, למשל. השאלה אינה אם אסור להפר את החוק, אלא באילו נסיבות מותר ואף מוצדק להפר אותו. משום שב…