naama-carmi.com
פרס ישראל לחוסר תרבות
מגיע לטלוויזיה הישראלית (הערוץ הראשון),על קטיעת נאומו של אהרן אמיר שנשא דברים בשם מקבלי פרס ישראל (כדי לעבור לחדשות. ראיתם אותם עושים את זה פעם באמצע משחק כדורגל?). נו, באמת, מה זה חשוב מה שיש להם …