naama-carmi.com
מיוחד ל'קרוא וכתוב' הגוף הסורר. על רעב: הסיפור של הגוף (שלי) לרוקסן גיי. קפסולה של רכות וחמלה. על חייהן של שתי חתולות לפייר לוֹטי. גם האהבה אינה יכולה לטראומה. על חיים קטנים להאניה ינגיהארה. זה אבא…