naama-carmi.com
מיוחד ל'קרוא וכתוב' אזהרה מפני אשליית המציאות המוכרת. על לעולם אל תיתן לי ללכת לקאזואו אישיגורו. הגוף הסורר. על רעב: הסיפור של הגוף (שלי) לרוקסן גיי. קפסולה של רכות וחמלה. על חייהן של שתי חתולות לפ…