naama-carmi.com
למרות הקושי להבין אותם
פורסם במעריב, 14.2.2003 משה גרילק, החרדים – מי אנחנו באמת?, סידרת 'הישראלים', כתר, 215 עמ'. דומה, כי תוצאות הבחירות האחרונות, ובעיקר "תופעת שינוי" שנתגלתה בהן במלוא כוחה, מספקות טעם…