naama-carmi.com
למה ההסתדרות לוקחת אותנו כבני ערובה של אל-על
חזרתי ארצה בערב יום הזיכרון, כמתוכנן, בטיסת אל-על, לא רק כי השביתה הסתיימה אלא מכיוון שטיסתי לא תוכננה לשבת. להשבתת שדה-התעופה בשבת רק כדי להגן על רווחיה של חברת אל-על אין הגדרה אחרת מלבד שערורייה.…