mzielinski.pl
Mikroespresje
7% to słowa, 38% to ton głosu i 55% mowa ciała – mikrowyrażenia – Prawo Mehrabiana. Mowa ciała, to jeden z elementów komunikacji niewerbalnej. Na mowę ciała składa się wiele elementów m…