mystou.com
TED Talks : ชีวิตที่ดีมีได้จากอะไร ? - MySTOU.com
TED ประจำวันนี้เป็นเรื่องราวของ โรเบิร์ต วาลดิงเจอร์ (Robert Waldinger) หัวหน้าคณะวิจัยรุ่นที่ 4 ของโครงการ Harvard Study of Adult Development ซึ้งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับความพอใจในชีวิตของคนจำนวน 724 คน Harvard Study of Adult Development เป็นงานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลก โดยผู้ริเริ่มโครงการวิจัยได้ติดตามศึกษาชีวิตของผู้ชายวัยรุ่น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นักศึกษาชายปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดจำนวน 268 คน เป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียง และอีกกลุ่มเป็นชายวัยรุ่นอายุ 12 – 16 ปี ในตัวเมืองบอสตันจำนวน 456 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เติบโตบนความลำบากและยากจนมาก ๆ ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยยังมีชีวิตอยู่ประมาณ 60 คน จากทั้งหมด 724 คน และยังร่วมอยู่ในโครงการนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็อายุราว ๆ 90 ปีแล้ว …