mystou.com
ตอนที่ 1 phpMyAdmin : สร้างฐานข้อมูล - MySTOU.com
หลังจากทำการจำลองเครื่องเป็น Server แล้ว (หรือใช้ Hosting จริง) เราก็จะเริ่มต้นด้วยการสร้างฐานข้อมูล (Database) กันค่ะ เมื่อเข้าสู่ระบบ phpMyAdmin แล้ว คลิกที่เมนู “Database” สร้างฐานข้อมูลชื่อ “php_pdo” กำหนดการเข้ารหัสอักษรเป็น “utf8_general_ci” แล้วคลิกที่ปุ่ม “Create” เราจะได้ฐานข้อมูลชื่อ “php_pdo” ขึ้นมา เรื่องที่เกี่ยวข้อง PHP and PDO Basic : แบบ 1 ตาราง ตอนที่ 1 phpMyAdmin : สร้างฐานข้อมูล (Database) ตอนที่ 2 phpMyAdmin : สร้างตาราง (Table) ตอนที่ 3 phpMyAdmin : เพิ่มข้อมูลลงในตาราง (INSERT) ตอนที่ 4 PHP & …