mystou.com
Java คลาส (class) คืออะไร - MySTOU.com
เมื่อเริ่มต้นเรียนรู้ภาษา Java สิ่งแรกที่เราจะได้ยินอยู่เสมอก็คือ คำว่า “คลาส (class)” คลาสคืออะไรกันนะ? ลองอ่านนิยามดูค่ะ นิยาม : คลาส คือ กลุ่มของออบเจ็กต์ที่มีคุณสมบัติและพฤติกรรมเหมือนกัน อ่านคำนิยามแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะ? เราไม่มีวันเข้าใจความหมายของคำว่า “คลาส” จริง ๆ หรอก จนกว่าจะรู้ความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้เหล่านี้ นิยาม : คลาส คือ กลุ่มของออบเจ็กต์ที่มีคุณสมบัติและพฤติกรรมเหมือนกัน เรามาลองลงมือเขียนโปรแกรมแบบคราว ๆ เพื่อทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า “คลาส” กันดีกว่าค่ะ ยังไม่ลงรายละเอียดลึกในส่วนของโค้ดนะคะ สมมติว่าในโลกของเราประกอบไปด้วยผู้คนมากมาย และวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ นามว่า “สมชาย” ทำงานในตำแหน่ง “โปรแกรมเมอร์” “สมชาย” ตัวจริงก็มีความสามารถเหมือนมนุษย์คนอื่นทั่ว ๆ ไป พูดได้ ยิ้มได้ เดินได้ เป็นเพื่อนที่ดีของเราได้ เป็นต้น ตอนนี้สมชายได้งานทำแล้ว โดยการเป็นพนักงาน (Employee) ในบริษัทแห่งหนึ่ง บริษัทนี้สามารถสร้าง “สมชาย” ให้มีชีวิตในโปรแกรมได้ง่าย ๆ …