mystou.com
การตั้งชื่อในภาษา Java - MySTOU.com
งานที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมคือ “การตั้งชื่อ” ไม่ว่าจะเป็นชื่อคลาส (class) ชื่อตัวแปร (variable) ชื่อแพคเก็จ (package) หรือชื่อเมธอด (method) ต่าง ๆ ฯลฯ ในภาษา Java มีธรรมเนียมการตั้งชื่อให้ปฏิบัติตาม (ไม่ใช่กฏ) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก นอกจากการตั้งชื่อให้สื่อความหมายแล้ว ลองนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะ เผื่อว่าจะทำให้การตั้งชื่อต่าง ๆ ของคุณง่ายมากขึ้น 🙂 ชื่อคลาส (class) ควรจะเริ่มต้นคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และเป็นคำนาม (noun) เช่น String, Color, Button, System, Thread, CustomIconDemo เป็นต้น ชื่อตัวแปร (variable) ควรจะเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก คำต่อไปเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น firstName, orderNumber เป็นต้น ชื่อเมธอด (method) ควรจะเริ่มต้นคำด้วยตัวพิมพ์เล็ก คำต่อไปเริ่มต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และเป็นคำกริยา (verb) เช่น …