mystou.com
Java ความหมายของ Class และ Object ในทางเทคนิค - MySTOU.com
ในการเขียนโปรแกรมเราเริ่มต้นด้วยการเปิดโปรแกรม NetBeans IDE และสร้างโปรเจกต์ขึ้นมา หลังจากนั้นก็สร้างแพ็กเกจ ภายใต้แพ็กเกจเราได้คลาสขึ้นมา 1 คลาส ชื่อ Employees.java คลาสของเราจะถูกเก็บเอาไว้ในฮาร์ดดิสก์ (hard disk drive) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลอย่างถาวรของระบบคอมพิวเตอร์ (การเก็บข้อมูลแบบถาวรหมายถึงเมื่อปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้ว เปิดขึ้นมาใหม่ข้อมูลนั้นก็ยังคงมีอยู่) Hard disk drive (หน่วยความจำถาวร) เมื่อเราเขียนโค้ดการทำงานต่าง ๆ ของคลาส Employees.java เรียบร้อยแล้ว เราก็สร้างคลาสใหม่ชื่อว่า TestEmp.java ขึ้นมาโดยภายในจะมีเมธอดเมน (main) เอาไว้ใช้ในการ Run โปรแกรม เราได้เขียนคำสั่งเพื่อสร้างออบเจ็กต์จากคลาส Employees.java ด้วยคำสั่ง new ดังนี้ หลังจากที่เราสั่ง Run โปรแกรม คลาส Employees.class จะถูกโหลดมาอยู่ในแรม (RAM: random access memory) ซึ่งเป็นหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่ง ทำให้เราสามารถอ่านและเขียนข้อมูลในตำแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยความจำได้อย่างอิสระ เมื่อออบเจ็กต์มาอยู่ใน …