mystou.com
3 วิธีในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ object - MySTOU.com
ในการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming) นั้น ทุก ๆ ออบเจ็กต์ที่เกิดขึ้นมา จะต้องมีค่าพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ วันนี้เรามี 3 วิธี มาแนะนำในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับออบเจ็กต์ 1. กำหนดค่าเริ่มต้นผ่านทาง reference ในกรณีที่เราสร้างคลาส Books.java ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดโค้ดดังนี้ [crayon-5d61bc909dcf0044140175/] เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ object ได้ดังต่อไปนี้ [crayon-5d61bc909dcfb977691113/] เมื่อสั่ง run จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ แต่โดยทั่วไปแล้วการออกแบบคลาสที่ดี จะไม่ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงตัวแปรได้โดยตรง หรือจะต้องกำหนดให้ fields (ตัวแปร / variable) ต่าง ๆ มีการเข้าถึงแบบ private (ใช้งานได้เฉพาะในคลาสตัวเองเท่านั้น) ดังนั้น ลองดูวิธีต่อไปค่ะ 2. กำหนดค่าเริ่มต้นผ่านทางเมธอด (method) ในกรณีที่เราสร้างคลาส Books.java ขึ้นมา ซึ่งมีรายละเอียดโค้ดดังนี้ [crayon-5d61bc909dd02894302189/] …