mystou.com
วิธี Download วีดีโอจาก Facebook - MySTOU.com
ในบางครั้งเวลาเจอวีดีโอที่น่าสนใจบน facebook เราอาจจะอยากเก็บเอาไว้ หรือวีดีโอบางอย่างมีความยาวมาก ๆ จนเราคิดว่าคงไม่มีเวลาดูจนจบแน่เลย ในกรณีเช่นนี้เราสามารถดาวน์โหลดวีดีโอนั้นมาเก็บไว้ดูภายหลังได้ด้วย 2 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ 1. แก้ไข Link วีดีโอที่ต้องการ Download 2. ดาวน์โหลดวีดีโอ 1. แก้ไข Link วีดีโอที่ต้องการ Download อันดับแรกเราก็ต้องมี Link วีดีโอบน Facebook ที่เราสนใจก่อนนะคะ ยกตัววีดีโอตามภาพด้านล่าง จะเห็นว่า ระยะเวลาของวีดีโอยาว 40 กว่านาที ถ้าไม่ว่างจริง ๆ คงดูไม่จบแน่เลย บังเอิญเป็นวีดีโอที่เราอยากเก็บไว้ด้วย งั้นเรามาเริ่มต้นการ Download วีดีโอกันดีกว่าค่ะ เลื่อนขึ้นไปด้านบนเราจะเห็น Link วีดีโอมีลักษณะดังนี้ แก้ไขตรง www เป็น m แล้วคลิกปุ่ม “Enter” ดังนี้ หลังจากนั้นก็คลิกให้วีดีโอเล่นไปเรื่อย …