mysofa.vn
Lọ hoa sơn mài dáng vò vẽ hoa lá nghệ thuật - Lọ hoa Bát Tràng
MySofa.vn bán lọ hoa sơn mài dáng vò vẽ hoa lá nghệ thuật. Đây là dòng lọ hoa gốm sứ Bát Tràng phù hợp với việc để bàn, kệ trang trí nội thất, nhà cửa