mysofa.vn
Lọ hoa sơn mài dáng bom vẽ sen khảm bạc cao cấp
MySofa.vn bán lọ hoa sơn mài dáng bom vẽ hoa sen khảm bạc cao cấp. Là dòng lọ hoa sơn mài, hoa sen được khảm bằng vỏ trứng, làm thủ công