mysofa.vn
Lọ cắm hoa trang trí để bàn gốm sứ Bát Tràng vân kẻ ngang
MySofa.vn có bán lọ cắm hoa trang trí để bàn gốm sứ Bát Tràng cao cấp. Được thiết kế với phần đáy rộng, thân hơi ôm và miệng loe. Phù hợp với mọi loại hoa