mysofa.vn
Điểm lúa - Cành hoa điểm cắm bình trang trí nghệ thuật
MySofa.vn có bán hoa điểm lúa - dòng hoa điểm, nhỏ nhắn dùng để cắm bình trang trí cùng với các dòng hoa khác. Hoa điểm bởi nó nhỏ nhắn, xinh xắn