mysofa.vn
Bộ 3 lọ hoa sơn mài dáng đàn tỳ bà vẽ cành phố cổ đẹp
MySofa.vn bán bộ 3 lọ hoa sơn mài dáng đàn tỳ bà vẽ cành phố cổ đẹp. Sản phẩm phù hợp dùng để bài trí, trang trí nội thất, nhà cửa. Gốm sứ sơn mài Bát Tràng