mysofa.vn
Bộ 3 bình cắm hoa trang trí hình lá nghệ thuật AmiA BH61
AmiA BH61 là bình cắm hoa trang trí hình lá nghệ thuật. 1 bộ gồm 3 bình với kích thước từ to đến nhỏ. Bạn có thể cắm hoa trang trí hoặc để không trang trí