mysofa.vn
Bình hoa trang trí dáng mỏ quạ nền vàng, vẽ hoa đào
MySofa.vn bán bình hoa trang trí dáng mỏ quạ đẹp, hiện đại. Đây là dòng lọ hoa sơn mài Bát Tràng với nền vàng, vẽ hoa đào rất đẹp, dáng mỏ quạ