mysofa.vn
Bình hoa sơn mài dáng tỳ bà vẽ cành thôn quê Việt Nam
MySofa.vn có bán bình hoa sơn mài dáng tỳ bà vẽ tay cảnh thôn quê Việt Nam rất đẹp. Đây là dòng lọ bình hoa gốm sứ Bát Tràng kích thước lớn