mysofa.vn
Bình hoa dáng mỏ quạ sơn mài vẽ cảnh làng quê, nền đỏ
MySofa.vn bán bình hoa dáng mỏ quạ trang trí nội thất đẹp. Đây là dòng bình hoa sơn mài Bát Tràng với nền đỏ, vẽ cảnh làng quê Việt Nam rất độc đáo