myslnarodowa.wordpress.com
Mnożnik kreacji pieniądza i mechanizm kreacji pieniądza w systemie bankowym z rezerwą cząstkową
Tekst jest objęty całkowitym zakazem przedruku. © Polska Myśl NarodowaWstęp Mechanizm kreacji pieniądza w systemie bankowym z rezerwą cząstkową rodzi wiele kontrowersji, tym większych, im mnie…