myslnarodowa.wordpress.com
Powstanie Warszawskie oczami narodowca
(Tym fragmentem szerszego artykułu o powstaniu chciałbym przybliżyć czytelnikom mniej znane okoliczności podjęcia decyzji o rozpoczeciu Powstania. W dalszych fragmentach, które tu będą systematyczn…