myriamphoto.com
Scottish Highland Cow Baby - To Live 2 Travel ~ By Myriam Leforestier
Scottish Highland cow baby - Photograpy by Myriam Leforestier