myptng.net
8月14日石場旅館、弘前城及弘前站一帶
由蘋果公園揸十零分鐘車到石場旅館,比預計嘅3點早少少。 又係有形文化財產~ 入面係和式房間,有廁所房已滿,所以…