mykitchies.com
Thịt viên kho tiêu sọ của bà nội
Món thịt viên kho tiêu này là món ăn gắn bó với mình suốt tuổi thơ, gắn liền với bà nội. Nhà mình giáp ngay nhà ông bà nội nên chiều nào cũng chạy sang bắc cái ghế nhựa ra sau sân giếng của ông bà …