mykitchies.com
Miang Pla Too (เมี่ยงปลาทู) 
Mỗi lần đăng bài lên facebook thì hào hứng và nhanh lắm nhưng cứ viết được công thức đăng blog thì mình lại lề mề. Lần này mình chọn món đơn giản hơn mấy món Tứ Xuyên lần trước để cho các bạn có th…